Tanári kar

 

Név
Osztályfőnök
Szakpár
     
Apró Zsuzsanna
8.b
fizika-számítástechnika; erkölcstan, tanulószoba
Fazekasné
Rédly Katalin
8.a

történelem-német

Fejesné
Domaföldi Csilla
  2.b, tanító
Fekete Krisztina
igazgató helyettes, tánc
Feketéné Németh Annamária
6.b
technika, történelem, erkölcstan
Fontos Zsuzsanna
1.a
tanító
Gyomlainé Petró Éva
6.c
matematika-kémia; reál munkaközösség-vezető
Homoki Hajnalka
igazgatóhelyettes, magyar-könyvtár;
Horákné Bernáth Zsuzsanna   angol; nyelvi munkaközösség-vezető
Horváth Gyöngyi
4.a
tanító
Jedlóczki Erika Berta
2.a
tanító, drámapedagógus
Józsa Judit
6.a
magyar; erkölcstan
Kardosné Rácz Szabina
3.b, tanító
Kiss Anikó   rajz, vizuális kultúra, erkölcstan
Keresztesné
Szabó Katalin
4.a, tanító
Kiss Ágnes
matematika-számítástechnika; gyermekvédelmi felelős; tanulószoba
Kocsis Andrásné
2.b
tanító
Kocsis Zoltán
földrajz;testnevelés
Kronberg Klára   testnevelés
Lázár Erzsébet
3.a
tanító
Léb Anikó
3.b
tanító
Lipay Emese   3.a, tanító
Molnár Tibor
matematika-technika
Papp Eszter Zsófia   tanító, 5.a napközi
Polizosz Elena
2.a, tanító
Porkoláb Gábor   történelem, földrajz,természetismeret; 6.a napközi; DÖK vezető
Révész Éva
7.a
angol-magyar-történelem
Schehl Erzsébet
4.b
tanító
Schulcz Ágnes
5.a
testnevelés;német
Schulcz Zsuzsanna
7.b
magyar; drámapedagógia
Somogyváriné Márovics Erika
4.b
tanító, pedagógiai előadó
Schwartz Alexandra   pedagógiai aszisztens
Szedleczkiné
Bajdó Krisztina
  4.a, tanító
Szegvári Krisztina   pedagógiai asszisztens
Szelesné
Hanustyák Viktória
  könyvtáros tanár; humán munkaközösség vezető
Szőcs Tibor
rajz, 5.b napközi
Telek Anikó
4.b tanító; mindennapos nevelés munkaközösség vezető
Vasajiné
Bohnert Krisztina
  angol; ének-zene; énekkar
Vorzsák Zsuzsanna
5.b
biológia; kémia, természetismeret, tanulószoba
Zajti Gábor   1.b, tanító
Zuborné Sallai Márta
igazgató; magyar; történelem; kommunikáció;
Zsálekné Zsidai Judit
angol; testnevelés; tanulószoba

 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segíti még 1 fő iskolapszichológus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő logopédus, 2 fő utazó pedagógus.

 

 

 

 

Leendő elsősöknek

Néhány szóval szeretnénk bemutatni és elmondani, miért is jó KÓSOS–nak lenni. Tovább

Elérhetőségeink

Cím: 1192 Budapest, Hungária út. 28.

Tel./Fax: 282-9997

<

E-mail: koskaroly@iskola.kispest.huAlapítványi információk
Az Alapítvány célja a Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. Bővebben