Tanári kar

 

Név
Osztályfőnök
Szakpár
     
Apró Zsuzsanna
fizika; informatika; erkölcstan, tanulószoba
Csábri-Nagy Enikő
5.b
magyar
Fazekasné
Rédly Katalin
6.b

történelem; német

Fejesné
Domaföldi Csilla
  4.b, tanító
Fekete Krisztina
igazgató helyettes, tánc
Feketéné Németh Annamária
8.b
technika, történelem, erkölcstan
Fontos Zsuzsanna
3.a
tanító
Gyomlainé Petró Éva
8.c
matematika; reál munkaközösség-vezető
Homoki Hajnalka
igazgatóhelyettes, magyar;
Horákné Bernáth Zsuzsanna   angol; nyelvi munkaközösség-vezető
Jedlóczki Erika Berta
4.a
tanító, drámapedagógus
Józsa Judit
8.a
magyar; erkölcstan, osztályfőnöki munkaközösség vezető
Kiss Anikó   rajz, vizuális kultúra, erkölcstan; tanulószoba
Keresztesné
Szabó Katalin
2.a
tanító
Kiss Ágnes
matematika; informatika; gyermekvédelmi felelős; tanulószoba
Knolmajer Viktória
3.b
tanító;
Kocsis Andrásné
4.b
tanító
Kocsis Zoltán
6.a
természetismeret; földrajz; testnevelés
Kronberg Klára   testnevelés
Lázár Erzsébet
1.a
tanító
Léb Anikó
1.b, tanító
Lipay Emese   1.a, tanító
Mészáros-Ferenczi Sára   3.a, tanító
Molnár Tibor
matematika; tanulószoba
Papp Eszter Zsófia   2.a; tanító
Polizosz Elena
4.a, tanító
Porkoláb Gábor   történelem, földrajz,természetismeret; 6.a, 6b napközi; DÖK segítő tanár
Révész Éva
angol; történelem
Schehl Erzsébet
2.b
tanító
Schulcz Ágnes
7.a
testnevelés; német
Schwartz Alexandra   1.b; pedagógiai aszisztens
Szedleczkiné
Bajdó Krisztina
1.b
tanító
Szegvári Krisztina   1.a; pedagógiai asszisztens
Szelesné
Hanustyák Viktória
  könyvtáros tanár; humán munkaközösség vezető
Szőcs Tibor
5.b; napközi
Telek Anikó
2.b tanító; mindennapos nevelés munkaközösség vezető
Tóthné Bécsi Zsuzsanna   5.a; napközi
Vasajiné
Bohnert Krisztina
5.a
angol; ének-zene; énekkar
Vorzsák Zsuzsanna
7.b
biológia; kémia,
Zajti Gábor   3.b, tanító
Zuborné Sallai Márta
igazgató; magyar; történelem; kommunikáció;
Zsálekné Zsidai Judit
angol; testnevelés;

 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segíti még 1 fő iskolapszichológus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő logopédus, 2 fő utazó pedagógus.

 

 

 

 

Leendő elsősöknek

Néhány szóval szeretnénk bemutatni és elmondani, miért is jó KÓSOS–nak lenni. Tovább

Elérhetőségeink

Cím: 1192 Budapest, Hungária út. 28.

Tel./Fax: 282-9997

<

E-mail: koskaroly@iskola.kispest.huAlapítványi információk
Az Alapítvány célja a Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. Bővebben