Tanári kar

 

Név
Elérhetőség
Osztályfőnök
Szakpár
       
Apró Zsuzsanna aprozsuzsanna@kosiskola.hu
fizika; digitális kultúra; technika;etika, tanulószoba
Csanki Gábor Lajosné Bartucz Ibolya bartuczibolya@kosiskola.hu   1.b; tanító
Csábri-Nagy Enikő csabrinagyeniko@kosiskola.hu
8.b
magyar; technika
Fazekasné
Rédly Katalin
fazekasneredlykatalin@kosiskola.hu
5.a

történelem; német

Fejesné
Domaföldi Csilla
fejescsilla@kosiskola.hu
2.a
tanító
Fekete Krisztina feketekrisztina@kosiskola.hu
igazgató helyettes, tánc
Fekete- Németh Annamária feketeneannamaria@kosiskola.hu  

igazgató helyettes technika, történelem,

Gyomlainé Petró Éva gyomlaieva@kosiskola.hu
7.a
matematika; testnevelés; reál munkaközösség-vezető
Horákné Bernáth Zsuzsanna horaknezsuzsa@kosiskola.hu
6.a
angol; etika; nyelvi munkaközösség-vezető
Jedlóczki Erika Berta jedloczkiberta@kosiskola.hu
3.a
tanító, drámapedagógus

Bihariné
Józsa Judit

jozsajudit@kosiskola.hu
6.b
magyar; osztályfőnöki munkaközösség vezető
Keresztesné
Szabó Katalin
kereszteskatalin@kosiskola.hu
1.a
tanító
Kiss Ágnes kissagnes@kosiskola.hu
matematika; digitális kultúra; technika; gyermekvédelmi felelős; tanulószoba
Knolmajer Viktória knolmajerviktoria@kosiskola.hu
2.b
tanító;
Kocsis Zoltán kocsiszoltan@kosiskola.hu
5.b
természetismeret; földrajz; testnevelés
Kovácsné Juhos Orsolya kovacsnejuhosorsolya@kosiskola.hu   1.a; tanító
Lázár Erzsébet lazarerzsebet@kosiskola.hu
4.a
tanító; alsós munkaközösség vezető
Lipay Emese lipayemese@kosiskola.hu   1.a, tanító
Molnár Tibor molnartibor@kosiskola.hu
7.b
matematika
Nagy Andrea nagyandrea@kosiskola.hu   4.b, tanító
Orbán Renáta orbanrenata@kosiskola.hu   3.b, tanító
Porkoláb Gábor porkolabgabor@kosiskola.hu   történelem, földrajz; DÖK segítő tanár
Révész Éva reveszeva@kosiskola.hu
angol
Schulcz Ágnes schulczagnes@kosiskola.hu
testnevelés; német
Szabó Judit szabojudit@kosiskola.hu   4.a; tanító
Szedleczkiné
Bajdó Krisztina
szedleczkikrisztina@kosiskola.hu
4.b
tanító
Szegvári Krisztina     1.b; pedagógiai asszisztens
Szelesné
Hanustyák Viktória
szelesnehviktoria@kosiskola.hu   könyvtáros tanár
Sznopka Gabriella sznopkagabriella@kosiskola.hu   3.a; tanító
Telek Anikó telekaniko@kosiskola.hu
3.b
tanító; mindennapos nevelés munkaközösség vezető
Tihanyi Renáta tihanyirenata@kosiskola.hu
1.b
tanító
Tóthné Bécsi Zsuzsanna becsizsuzsanna@kosiskola.hu  

6.ab napközi; rajz

Vasajiné
Bohnert Krisztina
vasajinebkrisztina@kosiskola.hu
8.a
angol; ének-zene; énekkar
Vorzsák Zsuzsanna vorzsakzsuzsa@kosiskola.hu
biológia; kémia, természetismeret; tanulószoba
Zajti Gábor zajtigabor@kosiskola.hu   2.b, tanító
Zuborné Sallai Márta zubornesallaimarta@kosiskola.hu
igazgató; magyar; történelem; kommunikáció;
Zsálekné Zsidai Judit zsalekjudit@kosiskola.hu
angol

 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segíti még 1 fő iskolapszichológus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő logopédus, 2 fő utazó pedagógus.

 

 

 

 

Leendő elsősöknek

Néhány szóval szeretnénk bemutatni és elmondani, miért is jó KÓSOS–nak lenni. Tovább

Elérhetőségeink

Cím: 1192 Budapest, Hungária út. 28.

Tel./Fax: 282-9997

<

E-mail: koskaroly@iskola.kispest.huAlapítványi információk
Az Alapítvány célja a Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. Bővebben