Leendő elsősöknek

 

FONTOS:

 

 Ha a beiratkozáskor csak az egyik szülő tud megjelenni, elfogadható a két tanúval ellátott meghatalmazás, hogy a másik szülő a nevében eljárjon.

 


Szándéknyilatkozat a Kispesti Kós Károly Általános Iskolába jelentkezésről (letölthető)

 

Határozat körzethatárokról

 

Kispesti Kós Károly Általános Iskola körzethatára

 

Iskolai körzethatárok

 

Nyilatkozat fokozott kockázatról (letölthető)

 

Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (letölthető)

 

Nyilatkozat etika vagy hittan erkölcstan oktatásról (letölthető)

 

Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodás (letölthető)

 

Szülői hozzájáruló nyilatkozat fénykép- és videófelvétel készítéséhez (letölthető)

 

Kedves Óvodások, Tisztelt Szülők!

Szeretnénk  iskolánkat  néhány  szóval  bemutatni  és  elmondani ,  miért  is  jó  KÓSOS –nak lenni.

 

 

Gyerekszemmel:

§         nagyon kedvesek, barátságosak a tanító nénik

§         az épület nem túl nagy, ezért könnyen lehet benne tájékozódni és senki nem tévedhet el

§         csak az alsós osztályok vannak a félemeleten, így a kicsik nem keverednek el a nagy felsősök forgatagában

§         az iskola tele van gyerekmunkákkal, ettől olyan bensőséges a hangulata

§         az osztálytermeket a diákok és tanítóik otthonossá varázsolták a sok játékkal és könyvekkel

§         az udvaron sok gondozott virágládán és szép növényen kívül fajátékok is vannak:     vár csúszdával és mászófallal, kettőskorlát, homokozóból kettő is, kerti kisház asztallal és padokkal

§         napközi ideje alatt minden nap kimennek a tanulók játszani, levegőzni

§         az iskolához két tornaterem is tartozik, így minden torna órát ott lehet tartani

§         a külön elkerített sportpályán a focikapukat és kosárlabdapalánkokat is lehet használni

 

Szülői szemmel:

Minden szülőnek nagyon fontos, hogy gyermekét jó helyen, biztonságban, ideális környezetben tudja. Az óvodáskor elmultával a legnagyobb feladat, hogy megfelelő iskolát válasszunk egyre cseperedő nebulónknak. Sok szempontot kell mérlegelni, átgondolni a lehetőségeket és a kínálatot. Mindenki azt szeretné, ha döntése a lehető legjobb lenne a család minden tagja számára – hiszen a szülő akkor elégedett, ha  gyermeke jól érzi magát és fordítva is igaz, ha a szülő elégedett az iskolával a gyermek is érzi, hogy a megfelelő helyen, biztonságban van.


Tanító nénieink mindegyike egyben anyuka is, ugyanezt a szituációt, mint szülő már átélte, ezért ismeri és megérti. Talán ezzel is magyarázható, hogy az intézményben folyó színvonalas oktató munka mellett, legalább olyan fontos és hangsúlyos szerepet kap a nevelő munka is, melynek része a nyugodt, szeretetteljes légkör kialakítása.

Nagyon fontosnak tartjuk az óvoda és  iskola közti zökkenőmentes átmenetet, ehhez ad segítséget az órarendbe illeszkedő dráma oktatás. Szervezett játékokkal, helyzetgyakorlatokkal, dalokkal, mozgásos feladatokkal oldjuk az iskolapadban ülés egyhangúságát. Ezt kiegészítve néptánc órákon is részt vesznek a tanulók  képzett táncpedagógus vezetésével.

 

Drámapedagógus Jedlóczki  Berta    
Néptáncpedagógus   Fekete Krisztina

 

 Iskolánkban a nyelvoktatás alap és emelt szinten is folyik csoportbontásban. Az alapszintű nyelvoktatás (angol vagy német) óraszámai:


1-2. évfolyamon                     heti 1 óra
3. évfolyamon                        heti 2 óra
4-8. évfolyamon                     heti 3 óra.

 

Emelt szintű oktatást csak angolból biztosítunk a negyedik osztálytól heti 5 órában. Erre a második évfolyam végén a tanulói teljesítmény alapján válogatjuk ki a jelentkezők közül a gyerekeket. Iskolánk komoly eredményeket mutathat fel az angol nyelvoktatás területén.

 

Az olvasás tanítás a hagyományos szótagoló módszerrel történik. Nem célunk, hogy karácsonyra mindenáron olvasni  tudó osztállyal dicsekedjünk, az írás és olvasás elsajátítása a tanulók tempójához alkalmazkodik, az  alaposság sokkal fontosabb szempont.

 

A heti három testnevelés órát jól kiegészíti az úszásoktatás, amit első és második osztályban mint fakultatív lehetőséget kínálunk, harmadiktól pedig a délelőtti testnevelés órákba épül be.

 

Leendő elsősöknek

Néhány szóval szeretnénk bemutatni és elmondani, miért is jó KÓSOS–nak lenni. Tovább

Elérhetőségeink

Cím: 1192 Budapest, Hungária út. 28.

Tel./Fax: 282-9997

E-mail: koskaroly@iskola.kispest.huAlapítványi információk
Az Alapítvány célja a Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. Bővebben