Az intézmény rövid története

A Kós Károly Általános Iskola épülete 1914-ben készült el elemi iskola céljára. Első igazgatója Kneppó János volt. 1917-18. tanévben a polgári fiúiskola kihelyezett osztályait fogadta be az épület. 1920-ban 420 tanuló tanult tíz párhuzamos osztályban, a tanárok száma 17 volt.

 1950-től nyolc osztályos általános iskolaként működik. Igazgatók Solymos Sándor, Somorjai József, Szamossy Csabáné, Bikádi György, Ábrány Lajos és Susánszky Miklósné voltak.

 

Az első tanulószobát 1949-ben, az első napközit 1957-ben szervezték meg.1959-ben folyt először koedukált oktatás az iskolában. 1975-ben tanuszodával, 1982-ben új épületszárnnyal bővültünk. 1991-ig orosz tagozatos iskola voltunk, majd átalakultunk, ma az angol nyelvet oktatjuk emelt szinten. 1989. december 15-én vette fel iskolánk Kós Károly nevét, az ő szellemiségében oktatunk és nevelünk ma is közel 400 tanulót.

 

Alsó tagozatunkon hagyományos írás-, olvasástanítás folyik. A tanulók a tantervi órákon kívül az órarendbe illesztve népi gyermekjáték és drámapedagógiai foglalkozáson, úszásoktatáson és nyelvi órákon vehetnek részt (A szülők igény szerint angol vagy német nyelvet választhatnak gyermekük számára.).

 

A nyelvtanulás tehát első osztálytól tanórai keretben biztosított. Az emelt óraszámú angolt harmadik évtől, a normál óraszámú (heti 3 óra) angolt és németet a negyedik évtől tanulhatják a gyerekek. Az emelt óraszám harmadik évfolyamtól heti 2 órát, negyediktől nyolcadikig heti 5 órát jelent. Két párhuzamos osztályból 3 nyelvi csoportot alakítunk ki. Az emelt óraszámú angol csoportba a nyelvi készség felmérése alapján kerülhetnek a tanulók, a normál óraszámú angol vagy német csoportot a szülők és a tanulók igénye szerint alakítjuk ki.

Felső tagozaton a magyarórák tanrendjébe illesztve médiaoktatás folyik, mely szakköri keretben kiegészül gyakorlati oktatással is. Ötödikben fotózással, hatodikban rádiózással, hetedikben újságírással, nyolcadikban videózással foglalkoznak a gyerekek, iskolaújságot is jelentetünk meg.

 

A napközi működtetésére, étkezés biztosítására vonatkozó minden szülői igényt ki tudunk elégíteni.

A felzárkóztatás korrepetálásokon, a tehetséggondozás szakköri foglalkozásokon történik.

 

Sportköreink: futball, kosárlabda, asztalitenisz, játékos torna, szertorna. Télen sítábort szervezünk, iskolánk udvarán pedig ingyenes jégpálya működik.

Szabadidős programok: Németet tanuló gyerekeknek ausztriai utazást szervezünk. Nyaranta alsós, felsős és sporttáborokat (vízi túra, „labdás” edzőtábor, horgásztábor) rendezünk.

  

Hagyományaink: Minden évben megrendezzük a „Kós hetet”, melynek keretében iskolai versenyeken, karácsonyi hangversenyen, kézműves foglalkozásokon, képzőművészeti kiállításon, Luca napi vásáron vehetnek részt tanulóink és szüleik.

Iskolai tanulmányi-és sportversenyeket rendezünk mind alsó, mind felső tagozaton, melynek győztesei évek óta sikerrel képviselik iskolánkat a kerületi és országos versenyeken is.

 

Alapítványunk: A Wekerlei Kós Károly Iskoláért Alapítvány
Számlaszáma: 10103881-08601144-00000004
Adószám: 18056240-1-43

Alapítványunk iskolánk tanulóit ösztöndíjjal, tábori hozzájárulással és az oktatás feltételeinek javításával támogatja.

 

Leendő elsősöknek

Néhány szóval szeretnénk bemutatni és elmondani, miért is jó KÓSOS–nak lenni. Tovább

Elérhetőségeink

Cím: 1192 Budapest, Hungária út. 28.

Tel./Fax: 282-9997

E-mail: koskaroly@iskola.kispest.huAlapítványi információk
Az Alapítvány célja a Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. Bővebben